Kendini şişliklerle belirli ediyor! Tütün eserleri tükürük bezi tümörüne neden olabiliyor

Ağız ve yutak bölgesinin nemliliğini sağlayan tükürüğün konuşma, beslenme ve tat almada da kıymetli misyonları bulunuyor. Lakin tükürük salgısını üreten tükürük bezlerinde oluşan güzel ya da makus huylu birtakım tümörler kişinin toplumsal konforuyla birlikte sıhhatini da olumsuz etkileyebiliyor. Tükürük bezleri tümörlerinin büyük çoğunluğunu düzgün huylu tümörler oluşturuyor. Sebebi tam olarak bilinmeyen makus huylu tümörlerin ise ileri yaş, sigara, radyasyon maruziyeti ve alkolden kaynaklandığı düşünülüyor. İyi huylu tümörler tükürük bezi etraftaki hudut ağına ziyan vermeden ameliyatsız halde temizlenebiliyor. Makûs huylu tümörlerde ise kitle cerrahi usulle tam olarak çıkarıldıktan sonra hastaya multidisipliner kurulun vereceği karar doğrultusunda radyoterapi ve kemoterapi uygulanabiliyor. Ameliyattan çabucak sonra olağan beslenmeye devam edebilen hastalar 1-2 günlük yatıştan sonra olağan hayatlarına dönebiliyor. Doç. Dr. Selçuk Güneş, tükürük bezleri tümörleri hakkında bilgi verdi.

“Tükürük bezleri baş boyun bölgesine yerleşmiş konuşma, tat alma, sindirime yardımcı olan ve ağız ile yutak bölgesinin nemliliğini sağlayan sıvılar salgılayan bezlerdir. Tükürük bezleri minör ve majör tükürük bezleri olarak ikiye ayrılıyor. Minör tükürük bezleri ağız içi, yutak ve gırtlağın üst bölgesinde yaygın halde bulunan ve sayıları 700 ile 1000 ortasında olan bezlerdir. Majör tükürük bezleri ise ağız tabanı ve yanakta iki taraflı yerleşmiş olan 6 adet büyük bezden oluşuyor. Tüm bu bezlerin salgıları yalnızca sindirime yardımcı olmuyor tıpkı vakitte ağız ve diş sıhhati için gerekli kıymetli misyonları bulunuyor.” Doç. Dr. Selçuk Güneş

‘YÜZ SONU DE TÜKÜRÜK BEZLERİNİN İÇİNDEN GEÇER’

“Tükürük bezlerinin en büyüğü her iki yanakta yer alan parotis bezidir” diyen Doç. Dr. Selçuk Güneş, Bu bezi başkalarından ayıran en kıymetli özellik içinden mimik kaslarını hareket ettiren yüz sonunun (nervus fasialis) geçmesidir. Başka bir majör tükürük bezi ise submandibuler bezdir. Bu bez çene altında yer alır. İki değerli özelliği vardır. Birincisi çabucak üzerinden yüz hududunun alt dudağı hareket ettiren sonunun geçmesi öteki bir özelliği ise en sık taş oluşumu görülen bez olmasıdır. Üçüncü sıradaki majör tükürük bezi sublingual bezdir. Sublingual bezler lisan altında yer alır ve başka iki tükürük bezinden farklı olarak birçok kanalla ağız içine tükürük salgılar. Öbür iki bezde ise salgı tek bir kanalla ağız içine iletilir. Bu üç çift büyük tükürük bezlerinin dışında ağız içi yutağı kaplayan minör tükürük bezlerimiz vardır. Bu bezler ağız ve yutak bölgesini örten dokunun içinde yerleşen mikroskobik boyuttaki bezlerdir, temel misyonları bu bölgelerin nemliliğini sağlamak” bilgilerini paylaştı.

‘İYİ HUYLU OLANLAR YAVAŞ, MAKÛS HUYLU SÜRATLİ BÜYÜYEBİLİR’

Tükürük bezlerinde yer kaplayıcı düzgün ya da makus huylu lezyonların olabildiğini söyleyen Doç. Dr. Selçuk Güneş, “İyi huylu olan tükürük bezi kitleleri çoklukla aylar ya da yıllar içinde yavaş yavaş büyür. Etraf dokuların içine girmez ve ekseriyetle kendisine yer açarak boyutunu artırır. Ayrıca bu tümörlerin ağrı yapmaları beklenmez ve yakın yahut uzak dokulara sıçrama yapmazlar. Lakin berbat huylu süratli büyüyerek bilhassa boyun lenf nodlarına sıçrama, ileri evrede öteki ise organlara sıçrama görülebilir. Tükürük bezi tümörlerinin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte tütün eserleri, alkollü içecekler ve radyasyondan kaynaklanabildiği düşünülüyor” diye konuştu. 

“Tükürük bezi tümörleri çoklukla çene altı, ağız içi, yutak, yanak yahut kulak altında oluşan şişliklerle kendisini muhakkak ediyor. Alanında uzman kulak burun boğaz hekimi tarafından muayene edilen hasta ultrason, BT ve kontrastlı MR, iğne biyopsisi ile teşhis edilebiliyor. Uygun huylu tümörlerde tedaviye çabucak başlanır. Etraftaki hudut ağına ziyan vermeyen, hudut takibini kolaylaştıran nöromonitör aygıtı kullanılarak yapılan ameliyat ile asgarî hudut hasarıyla âlâ huylu tümörler tedavi edilebiliyor. Makus huylu tümörlerde ise bedene yayılımının olup olmadığını belirlemek için Pet-CT çekilir. Pet-CT sonucunda beden yayılımı yoksa tedavi evresine geçilir. Makus huylu tümörlerde hududu muhafazayı ve tümörü tam olarak çıkarmayı hedefleyen cerrahinin yanında boyun diseksiyonu da yapmak gerekir. Tamamlayıcı olarak yapılacak radyoterapi ve kemoterapi için kesin patoloji sonucu ile yapılacak kurul sonucu kıymetlidir. Multidisipliner kurulun vereceği karar ile verilecek tamamlayıcı tedavinin biçimi ve ölçüsü belirlenir.” Doç. Dr. Selçuk Güneş

HASTALAR KONFORLU BİR GÜZELLEŞME SÜRECİ GEÇİRİYOR

İyi ya da makus huylu tükürük bezi tümörlerinin ameliyatlarında öncelikli hedefin etraftaki hudutlara asgarî ziyan verilerek güzelleşmenin sağlanması olduğunu söyleyen Doç. Dr. Selçuk Güneş, kelamlarına şöyle devam etti: “Hastalar ameliyattan sonra olağan beslenmelerine devam edebiliyor. Çoklukla 1-2 günlük hastane yatışından çabucak sonra taburcu edilen hastalar kısa müddette olağan hayatlarına dönebiliyor.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir