Kan, kıl, tükürük, izmarit, parmak izi, avuç izi! 8 ayda 579 olay aydınlatıldı

Olay Yeri İnceleme üniteleri, kanunlarda kendisine verilen yetkiler doğrultusunda meydana gelen bir olayın aydınlatılması için olay yerinde kanıt niteliği taşıyabilecek her türlü iz, eser ve emarenin bilimsel ve teknik formüller kullanılarak araştırılması, elde edilen bulguların tespiti, kayıt altına alınması ve dokümantasyonu, toplanması, koruması ve ilgili yerlere gönderilmesi süreçlerini yerine getiriyor. 17 yıldır alanda vazife yapan Kayseri Vilayet Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Ofis Amiri Komiser Abdullah Gökkaya, kentte 1 milyonu aşkın bir nüfusa hizmet verdiklerini söyledi.

Suçun önlenmesinin kıymetli olduğu kadar işlenmiş olan bir cürmün tahkikatının yapılması, olayla alakalı kanıtların toplanması ve gerekli araştırma soruşturmanın da değerinin büyük olduğunu kaydeden Gökkaya, “Şube müdürlüğümüz ilimiz merkezde 5 ilçede, 5 tane de dış ilçemizde olmak üzere 1 milyonun üzerinde bir nüfusa hizmet vermektedir. Kayseri, ülkemizin ortasında bulunan ve öteki vilayetlere geçiş güzergahında tarihi turistik altyapısı olan, endüstrisi gelişmiş, 1 milyonun üzerinde nüfusu olan bir kentimizdir. Bilindiği üzere insanın temel yaşamsal gereksinimlerinden sonra birinci ihtiyacı güvenlik ihtiyacıdır” dedi.

Gökkaya, “Emniyet Müdürlüğümüze bağlı genel asayiş ve nizamı sağlamakla sorumlu tüm çalışanımız kentimizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz fedakârca çalışmaktadır. Ancak tüm önleyici tedbirlere karşın kabahatin meydana geldiği andan itibaren isimli polislik dediğimiz konu başlamaktadır. Cürmün önlenmesi kıymetli olduğu kadar işlenmiş olan bir hatanın tahkikatının yapılması, olayla alakalı kanıtların toplanması ve gerekli araştırma soruşturmanın da kıymeti büyüktür. Olay yeri inceleme; isimli niteliği olan bir olayın meydana geldiği yerde kuşkulu, müşteki yahut hatadan ziyan gören kişi ile olay yeri ortasındaki alakayı kurmaya yarayan cürümde kullanılan malzemelerin ve bulguların çağın gerektirdiği çerçevede bilimsel ve teknik yolları kullanarak olayın tahliline katkı sağlayan, uzman işçi tarafından olay yerinde tespiti, koruması ve toplanmasını içeren bir çalışma alanıdır. Olay yeri inceleme meydana gelen isimli olaylara masraf. Bunlar genelde asayiş tarafından mala ve cana karşı işlenen hatalar ile mevzularına nazaran organize, terör ve narkotik kabahatler da olay yeri incelemenin gittiği ve inceleme yaptığı olaylar arasındadır” dedi.

“ELDE EDİLEN KANITLARLA 579 OLAY AYDINLATILDI”

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü olarak yılın 8 ayında yapılan çalışmalarda 589 olayın aydınlatıldığını ve bu olaylara karışan 739 şüphelinin tespit edildiğini aktaran Gökkaya, “2022 yılında olay yeri inceleme alanına giren olaylardan elde edilen kanıtlardan bin 167 olay aydınlatılmış, bin 600 kuşkulu tespit edilmiştir. Ayrıyeten 3 bin 558 kişinin parmak izi alınarak, 722 kişinin geçersiz kimlik kullandığı anlaşılmış, husus isimli ünitelere intikal ettirilmiştir. 2023 yılının birinci sekiz ayında olay yeri inceleme alanına giren olaylardan elde edilen kanıtlardan 579 olay aydınlatılmış olup, 739 kuşkulu tespit edilmiştir. Ayrıyeten bin 352 kişinin parmak izi alınarak, 192 kişinin düzmece kimlik kullandığı anlaşılmış, husus isimli ünitelere intikal ettirilmiştir” tabirlerini kullandı.

Olay yerinde bulunan her şeyin kanıt olabileceğine dikkat çeken Komiser Abdullah Gökkaya, “Meydana gelen olaylarda zati birinci takım dediğimiz o bölgeye en yakın durumda bulunan arkadaşlarımız en süratli bir halde olay yerine intikal ederler. Şayet bu olay çalışma alanımıza giriyorsa ilgili ünitelere haber vererek ve hukuksal altyapısını oluşturarak bizlerden grup talep ederler. Bizler için öncelikli olarak meydana gelen bir olayda inceleme yapılacak alanın yani olay yerinin güvenliği değerlidir. İşçimizin can güvenliğini ön planda tutarak olay yerlerine yaklaşırız. Ardından insan ögesi kesinlikle çok değerlidir. Şayet bir olayda mevzubahis bir insan hayatı ise olaya birinci giden gruplarımız gerekli yerlere süratli bir formda haber vererek olayın durumuna nazaran yaralı kişinin birinci sıhhat muayenesi ve sevkini gerçekleştirmek durumundadır. Daha sonra olay yerinde bulunan ve bizler için çok kıymetli olan kanıtların güvenliği değerlidir. Olay yerinde her türlü kanıt bulunabilir. Olayın niteliğine nazaran kan, kıl, tükürük, izmarit üzere biyolojik kanıtlar, patlayıcı unsurlar, boyalar ve toprak-cam modülleri, uyuşturucu hususlar ve yanıcı yakıcı hususlar kimyasal kanıtlar, elle tutulup gözle görülebilen fizikî kanıtlar ve parmak izi avuç izi araç lastik izi ve alet izi üzere iz meczuplar bulunur. Olay yerine giden birinci gruplarımız olay yerini ve kanıtları ne kadar yeterli korur ve koruma altına alırsa yapılan çalışmalar o kadar başarılı olur ve bizi sonuca ulaştırır. Bu yüzden olay yerinin birinci hali ile birebir durumda kalması ve kanıtların yerinin değişmemesi büyük ehemmiyet arz etmektedir. Zati bizlerin vatandaşa da tavsiyesi; meydana gelen isimli bir olay ile karşılaştıklarında olay yerini bozacak davranışlarda bulunmamaları ve hızla kolluk ünitelerini olaydan haberdar etmeleridir” halinde konuştu.

“DELİLE OLAN İTİMAT DEVLETE OLAN GÜVENDİR”

Olay yerinde elde edilen kanıtların dilsiz birer şahit olduğunu söz eden Gökkaya, bu kanıtların hakim ve savcılara verecekleri kararlarda yarar sağladığını lisana getirdi. Gerek işçi deneyimi, gerek kullanılan gereç olarak dünyanın gelişmiş ülkelerinden daha ileride olduklarını da kelamlarına ekleyen Gökkaya, “Hukuk sistemimizde hür kanıt sistemi mevcuttur. Yani olay yerinde bulunan her şey gerçekçi ve mantıklı, olayı temsil edici ve hukuka uygun olması durumunda kanıt niteliği taşıyabilir. Zati mevzuatımızda da belirtildiği üzere hukuka alışılmamış olarak elde edilen kanıtlar, kanıt niteliği taşımaz. Kanıttan şüpheliye gitme prensibi hukuk devleti anlayışıyla hukukun temel prensiplerine ve kozmik hukuk kurallarına uygun anayasal hak olan masumiyet karinesinin korunmasına yarar sağlar. Masumiyet karinesi hatasız bireyin hak ve hukukunu korur. Bir kimsenin suçluluğu lakin ortaya konacak maddi kanıtların varlığıyla tespit edilir. Olay yeri inceleme uzmanı yaklaşık üç ay teorik ve uygulamalı eğitimden geçerek uzmanlık kazanır. Teşkilatımızın ünitelerinde en uzun mühlet eğitim alan birimlerimizden biridir olay yeri inceleme uzmanlık eğitimi. Bir olay takımlarımıza intikal ettiğinde çok seri bir biçimde olay yerine gideriz. Uzman arkadaşlarımız öncelikle olay yeri güvenliğini ve kendi güvenliklerini denetim ederek olay yerini gözlemlerler. Daha sonra aldıkları uzmanlık eğitimleri ve deneyimleri ile kanıtların araştırılması tespiti ve toplanması ile olay yerinin incelemesini yaparlar. Şubemize intikal ettirdiğimiz bulgular niteliklerine nazaran ayrılarak biyolojik, kimyasal ve iz bulgular olarak ayrılarak ilgili laboratuvarlara sevkini sağlarız. Şubemizde getirdiğimiz malzemelerden laboratuvarımızda karanlık odada UV ışıkla çeşitli dalgalarda ışık kaynağı ile parmak izleri ve avuç izleri elde ederiz. Olay yerinde elde ettiğimiz ve laboratuvarda elde ettiğimiz parmak ve avuç izleri tüm Türkiye’de milyonlarca parmak izi ve avuç izi olan sistemimizde karşılaştırması yapılır. Yerli ve ulusal olarak programlanan Biyometrik Bilgi İdare sistemimizin de devreye girmesi ile olay yerinde elde edilen kanıtlardan daha da süratli şüphelilere ulaşılması sağlanacaktır. Böylelikle ‘Delile olan itimat devlete olan güvendir’ prensibi istikametinde adalet düzeneğinin daha süratli faal ve adil işlemesi ile hukuk devletine olan itimat ve bağlılık artacak hatalıların hak ettiği cezayı alması vicdanları rahatlatacaktır. Olay yerinde elde edilen kanıtlar dilsiz birer şahit üzeredirler. Olayın tahliline hataların gerçekleştirdiği cürümleri ne halde işlediğine yardımcı olarak hakim ve savcılarımıza verecekleri kararlarda yarar sağlayacaktır. Ülkemizin jeopolitik pozisyonu hasebiyle büyük olaylardaki olay yeri inceleme çalışmalarında gerek bilgi gerek deneyim ve kullanılan materyal manasında dünya ülkeleri ile birebir düzeyde hatta kimi gelişmiş ülkelerden de ileri durumdayız” dedi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 vilayette yıkıma neden olan sarsıntılarda hayatını kaybeden vatandaşların kimlik tespitinin yapılarak cenazelerin ailelerine teslim edildiğini de kelamlarına ekleyen Gökkaya, “Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli zelzelelerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Olayın duyulması ile birlikte Kriminal Daire Başkanlığımız organizesinde süratli bir formda tüm Türkiye’deki olay yeri inceleme uzmanları bölgeye sevk edilmiştir. Bu çerçevede da vilayetimizden Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman vilayetlerine uzman işçi görevlendirmesi yapılmıştır. Sarsıntıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun kimlik tespiti uzman çalışanlarımızın azimli ve çabalı çalışmaları sonucunda alınan parmak izlerinden yapılmış ve cenazeler ailelerine teslim edilmiştir. Parmak izlerinden kimlik tespiti yapılamayan vatandaşlarımızın ise parmak izlerinin yanında ayrıyeten DNA için örnekler alınmaktadır. Daha sonraki süreçte de bunların DNA eşleşmeleri olduğunda kimlik tespitleri yapılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimlik tespitlerinin yapılarak ailelerine teslim edilmesi ve dini vecibelere nazaran defin süreçlerinin yapılması ailelerin acılarını bir nebze de olsa dindirmektedir. Ayrıyeten kimlik tespiti insanların öldükten sonraki yasal haklarını da korumakta ve tüzel ihtilafların tahliline katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

“DUYGUSAL OLARAK EN ZORLANDIĞIMIZ OLAYLAR MESLEKTAŞLARIMIZIN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ OLAYLARDIR”

Normal bir insanın duygusal ve ruhen etkilenebileceği olaylarla karşılaştıklarını lakin kendilerinin soğukkanlılıklarını koruyarak gerekli profesyonellikle olayları incelediklerini aktaran Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Ofis Amiri Abdullah Gökkaya, duygusal olarak en çok zorlandıkları olayların ise vatandaşın huzuru için birlikte vazife yaptıkları meslektaşlarının şehit düştüğü olaylar olduğunu belirtti. Gökkaya, “Olay yeri inceleme olarak büyük yahut küçük çapta mala ve cana karşı çok farklı nitelikle olayları incelemekteyiz. Bazen bir patlama, bazen bir yaralama, adam öldürme, boğulma terör olayları üzere. Fiziki ve ruhsal olarak çok güçlü kurallarda hadiselerle karşılaşmaktayız. Olağan bir insanın bedenen ve ruhen etkilenebileceği olaylar bunlar. Bizler bu olaylarda soğukkanlılığımızı koruyarak ve yaptığımız çalışmalarda bunu işimizin bir gereği olarak görmek durumundayız. Aldığımız eğitimlerin karşılığını vermek durumundayız. Kamuoyunun vicdanını da yaralayan yaşanılan her acı ve ıstırap verici olaylarda empati yapmayarak gerekli profesyonellik ile olayları inceliyoruz. Lakin 24 saat vatandaşlarımızın huzuru için birlikte misyon yaptığımız arkadaşlarımızın ve meslektaşlarımızın yaralandığı yahut hayatını kaybederek şehit düştüğü olaylar da duygusal olarak zorlandığımız olaylardır” tabirlerini kullandı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir