Ek MTV iptal davasında tarih aşikâr oldu

Temmuz ayında TBMM’de kabul edilen torba yasa bünyesinde yer alan ek MTV’nin birinci taksidinin 31 Ağustos tarihine kadar ödenmesi öngörülmüştü. Lakin bu tarih daha sonra ödemelerde kolaylık sağlanması hedefiyle 6 Eylül’e uzatılmıştı. Pek çok vatandaşın AYM’den düzenlemeye ait “iptal” kararı beklentisiyle birinci taksidi ödememe yoluna gittiği belirtilirken, AYM’nin uygulamaya onay vermesi halinde ikinci taksit ödemelerinin Kasım ayı sonuna kadar yapılması gerekecek.

EK MTV’NİN İKİNCİ TAKSİDİ NE VAKİT?

Ek MTV’nin ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar ödenecek.

2023’ün ikinci yarısı birinci kez tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık periyottan yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023’te birinci kere kayıt ve tescil edilmiş araba için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak.

EK MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma süreci yapılamayacak.

Taşıtların her türlü satış yahut bölüm süreçleri yapılmadan evvel bu taşıtlara ait tahakkuk eden ek MTV’nin tamamının ödenmesi gerekecek. Ek MTV ödenmemiş yahut “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Tarzı Hakkında Kanun”un 48’inci unsuru kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ilişkin fenni muayene yapılmayacak.

KİMLER EK MTV ÖDEMEYECEK?

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli zelzeleler nedeniyle zorlayan sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ vilayetleri ile Sivas’ın Gürün ilçesinde sarsıntı tarihi prestijiyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar, zelzele nedeniyle yıkılan yahut ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ilişkin taşıtlar, sarsıntılarda ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile sarsıntı nedeniyle eşi yahut birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ilişkin taşıtlar ek MTV’den istisna olacak.

Deprem nedeniyle yıkılan yahut ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların malikleri ve birinci derece kan hısımlarından birini kaybedenlerden, ismine kayıt ve tescilli taşıtı bulunanlar ile zelzele nedeniyle ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtı bulunanlar yahut bunlar ismine veli, vasi, yasal temsilciler ve bahse ait olarak vekaletname ile tayin edilen vekillerce bildiri ekinde yer alan “Ek MTV İstisna Talep Formu” ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen tevsik edici dokümanlarla taşıta dair mükellefiyetin bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne başvurulması halinde taşıtlara tahakkuk ettirilen ek MTV terkin edilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir