Tarla ve mera kavgalarını sonlandıracak uygulama

Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu İdaresi Kısım Lideri Doç. Dr. Gökmen Kantar, proje ile hudutların netleşeceğini, mera, tarla kavgalarının sona ereceğini belirterek, “Toplumsal huzura katkı sağladığı üzere yatırımcı açısından da yatırım alanlarının alandaki tahlilini ve yatırımcının gerçek yatırım yapması da büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye’nin mülki idari sonlarının netleştirilmesi ve dijital data tabanının oluşturulması emeliyle 2018’de başlattığı MİDAS’ın birinci etabını tamamladı. Trakya bölgesinde başlayan çalışma kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki tüm kaymakamlık ve valiliklerin arşivleri incelendi. İdari sonlara ait evrakların tamamı taramadan geçirilip, köylerin ve meraların idari hudutları netleştirildi. Alana çıkan takımlar, eldeki dokümanlar ile yerdeki durumu karşılaştırdı. Köylerin ve meraların idari hudutların netleştirilmesinin akabinde, yeni koordinatlar elektronik ortama taşınıyor ve tescil ediliyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu İdaresi Kısım Lideri Doç. Dr. Gökmen Kantar, projenin sağladığı kolaylıklarla kamusal hizmetin daha uygun bir formda yapılmasının önünü açacağını ve ülkeye büyük ölçüde yarar sağlayacağını söyledi. Kantar, “Bu projenin getirisi olarak ülke genelinde bilhassa lokal ve merkezi süratli ve daha direkt tek bir e-devlet yapısı içerisinde mahallî ve merkezi kurumların entegre olabileceği bir sistemi hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bu noktada bilhassa Türkiye’deki vilayet, ilçe köy ve mahallelerdeki hudut uyuşmazlıkları bunlardan çıkan uyuşmazlıklar ve hukuksal süreçlerin uzun bürokratik süreçlerinde MİDAS projesi sayesinde önüne geçilerek Türkiye’deki yatırımların ve kamu hizmetlerinin verilmesinin önü açılacak” dedi.

‘HUKUKİ SÜREÇLERİN ÖNÜNE GEÇİYOR’

Doç. Dr. Kantar, projenin tamamlanmasıyla uyuşmazlıkların ortadan kalkması üzere bir özelliği olduğunu belirterek, “Türkiye’de mülkü yönetim sonları vilayetlerde, ilçelerde, köylerde ve mahallelerde bilindiği üzere Osmanlı periyodundan bu yana yapılan mülki yönetim sınırlamalarıyla ortaya çıkmıştı. Bu sınırlama çalışmalarında ortaya çıkan karışıklıklar da ne yazık ki toplumsal alana sirayet etmiş, kurumların dışında vatandaşların da birbirleriyle olan uyuşmazlıklarına, uyuşmazlıklarına sebep vermişti. Hatta bizim Türk sinemasında hoş de bir sinema vardır. Yeşil Vadi kimin? Yeşil Vadi aslında MİDAS projesi ile hepimizin olduğu ortaya çıkıyor ve bu uyuşmazlıkları da hem hukuksal süreçlerin önüne geçiyor. Hem de coğrafik ve konumlama sistemlerini harita üretim teknikleriyle bir arada tek elden vatandaşın ulaşabileceği bir sistem sayesinde de netliğe kavuşturarak bu uyuşmazlıklarda ortadan kaldırıyor. Bilhassa merkezi ve yönetim noktada mülki sonların belirlenmesi, belediye hudutlarını tespiti noktasındaki belediye sonlarının idaresi buradaki hudutların belirlenmesi ve tahlili noktasında birçok uyuşmazlığı ortadan kaldırıyor” diye konuştu.

‘TARLA, MERA HENGAMELERİ SONA ERECEK’

Projeyle ilgili belediye ve lokal idarelerin sorumlulukları olduğunu söyleyen Kantar, “Bu sorumluluklar bilhassa belediyeler ve muhtarlar burada halkı bilinçlendirerek MİDAS projesi hakkında bilgilendirerek sisteme entegre olmasını sağlayacaklar. Bu sayede belediye ve lokal idarelerde kendi sorumluluklarının birçoğunda yahut vatandaşa vereceği yanıtlardan karışıklıklar nedeniyle ortaya çıkan meselelerden da kurtulmuş olacak. MİDAS coğrafik mülki idari hudutların güncellenmesi ve sayısallaştırması noktasında ortaya koymuş olduğu netlikle de bu sorunların tahliline direkt ışık tutacaktır. Bilindiği üzere köylerde, Anadolu’da olsun bilhassa birtakım bölgelerde arazi, mera hengameleri bu uyuşmazlıklardan ortaya çıkıyor. Bu uyuşmazlıklarda aslında temel kaynağı bilhassa mülki yönetimlerdeki belirlenen hudut uyuşmazlıklarından kaynaklanıyor. Artık sonlar netliği kavuştuğu vakit yalnızca hudutların envanteri değil, oradaki nüfus yoğunluğu alanın yüz ölçümü, bunlar da netliğe kavuştuğu için bu bireyler ortası uzun mahkeme süreçlerinden yahut uyuşmazlıklardan ortaya çıkan Türkiye’de bir gelenek haline dönüşmüş tarla mera arbedelerde sona ermiş olacak” tabirlerini kullandı.

‘YATIRIMA KATKI SAĞLAYACAK’

Doç. Dr. Gökmen Kantar, MİDAS’ın ülkedeki yatırımlara da katkı sağlayacağını belirterek, “Özellikle Trakya bölgemizin pilot bölge olarak seçilmesi hem coğrafik uygunluğu, hem coğrafik kolaylığı açısından bu işleri bütün Türkiye’de örnek bir proje olarak halkımız tarafından anlaşılmasına katkı sağlayacak. Öbür bir yandan da lokal ve merkezi idarelerin de sisteme entegre olmasını sağlarken Türkiye’nin 2015/2018 yılındaki almış olduğu aksiyon planlarının 2016-2019 yılındaki tekrar e-devlet hareket planlarına stratejilerine uygun olarak Türkiye’nin bir coğrafik bilgi sisteminde ortaya çıkmasına imkan sağlayacak. Bu imkan da bilhassa Türkiye’deki uyuşmazlıkları, kurumlar ortası uyuşmazlıkları, vilayet, ilçe, köy ve mahallelerde şahıslar ortası uyuşmazlıklar ortadan kaldıracak. Yatırımın en değerli geri dönüşümü şudur; yatırımda bir bölgenin potansiyelinin coğrafik pozisyonlarının ve sonlarının bilinmesi lazım ki yatırımcı oraya gelsin. Ve şahısların dışında bu hudut uyuşmazlıklarından ortaya çıkan uzun müddet bürokratik manilerden ortaya çıkan yatırım engellemeleri de ortadan kalkacak. O vakit bu yatırım alanları da açar ki, mülkü yönetim hudutlarının sayısallaşması ve yenileşmesi açısından yatırımların, yatırımcının uzun bürokratik mevzuat noktasında engellenmesinin önüne geçecek. Toplumsal alanda, toplumsal huzura katkı sağladığı üzere yatırımcı açısından da yatırım alanlarının alandaki tahlilini ve yatırımcının hakikat yatırım yapması da büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir