20 yıl sonra tarih tekerrür edecek mi? Ek MTV iptal davasında tarih belirli oldu

Haziran ayında Meclis’te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli zelzelelerin tesirlerinin azaltılması maksadıyla bir sefere mahsus ek motorlu taşıtlar vergisi uygulanması karar altına alınmıştı. Ek verginin, ağustos ve kasım aylarında iki eşit taksit formunda tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı.

İPTAL İSTEMİ 28 EYLÜL’DE GÖRÜŞÜLECEK

CHP, kelam konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Ek MTV’nin birinci taksidinin ödenmesinin akabinde Anayasa Mahkemesi’nin iptal istemini ne vakit görüşeceği de muhakkak oldu. Yüksek Mahkeme, ek MTV uygulamasının iptal istemini 28 Eylül’de görüşecek.

ANAYASA MAHKEMESİ DAHA EVVEL İPTAL ETMİŞTİ

Ek MTV, 6 Şubat tarihli zelzelenin yol açtığı ekonomik kayıpların giderilebilmesi için kaynak oluşturulması hedefiyle getirilmiş olup 7456 sayılı Kanun’a nazaran alınıyor ve yasaya uygun. Bununla birlikte hukuka uygun olmayan bir süreç yapılmış olabilir. Örneğin MTV hesabı yanlış yapılmış ya da yanlış bireyden alınmış olabilir. Bir başka ihtimal bilhassa zelzeleden kaynaklı olan istisnaların uygulanmaması, yani ek MTV alınmaması gerekenlerden bu verginin alınması olabilir. Fakat en çok konuşulan münasebet ek MTV’nin Anayasa’ya ters olduğu tezi. Bu argümanın değerli bir desteği var. 2003’te tam 20 yıl evvel neredeyse bugünkü ile birebir halde çıkarılmış olan ek MTV düzenlemesi, AYM tarafından iptal edilmişti. İptal kararından sonra ek MTV hakkında tekrar kanun çıkarılmış, birebir yıl tekrar iptal edilmişti. Ek MTV’nin iptali istikametindeki bu iki iptal kararından öbür, AYM’nin ek MTV’nin iptali talebini reddettiği 2001 tarihli bir kararı da var. Bu kararların tamamı 1999 sarsıntısına ait getirilen ek MTV düzenlemeleri hakkında.

EK MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Taşıtların satış ve evresinin yapılabilmesi için MTV’nin ve ek MTV’nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri de yapılmayacağı üzere trafikten çekme, hurdaya çıkarma, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kapatma süreçleri mümkün olamayacak. Ayrıyeten vergi, amme alacağına dönüşecek olup bu alacak için vergi daireleri tarafından borcun tahsili için faiziyle icra süreçleri yapılması hatta haciz uygulanması da kelam konusu olabilir.

EK MTV HAKKINDA DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Ek MTV tahakkukuna ait vergiyi ödeyerek ya da ödemeyerek dava açmak mümkün. Dava açma mühleti duruma nazaran farklılaşıyor. Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Temmuz tarihinde sicile kayıtlı bulunan taşıtların ek MTV’si tıpkı tarihte tahakkuk etti. İlgili tahakkuk sürecinin iptali için vergi mahkemesinde açılacak davanın 30 günlük mühleti de bu tarihte başladı. Lakin, süreç isimli tatile denk geldiğinden dava açmak için son gün 7 Eylül’e kadar uzuyor. 15 Temmuz’dan sonra birinci kere sicile kaydolacak taşıtlar için ek MTV tahakkuk ve tahsili tescille birlikte olacağından, dava açma müddeti tahakkuku takip eden 30 gün içinde gerçekleşecek. Örneğin 15 Temmuz tarihinden sonra sıfır araba satın alındıysa, taşıt satın alınarak, ek MTV tahakkuk ettiği tarihten itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesinde dava açılabilir.

Kaynak: Haberler.com / Hukuk

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir